Onze motto | We zijn er voor iedere burger met een hulpvraag in de omgeving van Den Haag.

Wij bieden ambulante begeleiding aan iedere burger in en rondom Den Haag die een hulpvraag heeft. Bij ons staat mens centraal. In plaats van in hokjes of diagnoses denken we juist meer in hulpvraag en (mogelijke) oplossingen. We luisteren tijdens een oriënterend gesprek graag naar u en kijken oprecht of we de geschikte organisatie zijn die u de juiste begeleiding en hulp kan bieden. Mocht dit niet het geval zijn, voelen we dan geroepen om mee te denken over een meer geschikte oplossing. 


Onze werkwijze | Flexibiliteit en maatwerk

Onze werkwijze kenmerkt zich door onvoorwaardelijke betrokkenheid en oprecht benadering vanuit mensheid en medeburgerschap. De werkwijze bij werkteam begeleiding en zorg wordt afgestemd op u als type mens, en op uw specifieke (thuis)situatie en hulpvraag. Vertrouwen is alles en staat bij ons hoog in het vaandel. We nemen dan graag de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden.

We nemen de tijd om uw gehele situatie te verkennen en gaan graag in gesprek met u en waar nodig met alle betrokkenen. We denken mee over de bestaande oplossingen, en we kunnen creatief nieuwe antwoorden op uw vragen bedenken. Dit doen wij uit veel kennis, werk- en levenservaring die we hebben, en die we altijd blijven bundelen tijdens verschillende gesprekken binnen de organisatie:

  • Wekelijks bordoverleg:
  • Wekelijkse cliëntbesprekingen:
  • Maandelijks organisatieoverleg:
  • Spoedoverleg: bij ontstaan van een spoed vraag.

Waarom wij

Werkteam begeleiding en zorg streeft zich te onderscheiden door drie belangrijke aspecten (Adhocratie, mensheid, en zakelijk) die sterk gebonden zijn aan de drie achtereenvolgende stappen van het begeleidingstraject:

Adhokratie | Makkelijk toegang naar onze organisatie

Werkteam begeleiding en zorg heeft een eenvoudige en snelle aanmeldprocedure. We zijn altijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg en advies. We komen graag naar u, maar u bent bij ons altijd welkom voor een overleg. Wij streven naar werken zonder wachtlijst.

Ieder mens verdient een makkelijk toegang tot elke organisatie, daarom werken we met flexibel en zonder uitgebreide formele structuur. Er zijn weinig formaliteiten die zowel de toegang naar ons als ons werk bemoeilijken.

Mensheid | Een klant is een medemens

U bent/wordt weliswaar een klant van ons, en u staat bij ons als klant centraal. Maar u bent meer dan alleen een klant. We benaderen u als medemens en volwaardige medeburger. We verplaatsen ons zeker in uw schoenen. Onze motto daarin is: “Niemand is een volmaakte mens, totdat hij voor zijn medemens wenst wat hij voor zijn eigen wenst.”

Onze wens is dat u zelfredzaam wordt zodat u van uw dagelijkse leven kunt genieten.

Zakelijk | Efficiënt, kwalitatief en daadkrachtig

Door onze platte organisatiestructuur werken we efficiënt. Onze te behalen doelen bij ieder klant mogen we niet uit het oog verliezen. Tijdens overleggen en wekelijkse cliëntbesprekingen die binnen onze organisatie plaatsvinden bundelen we onze kennis en ervaringen zodat we steeds betere kwaliteit kunnen bieden en deze waarborgen en verbeteren.

We zijn professioneel en hebben een groot informeel en formeel netwerk wat bijdraagt aan constructieve en efficiënte oplossingen voor hulpvragen. Bij aanmelding, of tijdens een oriënterend gesprek, kijken we of wij de juiste mensen en kennis in huis hebben om jou de beste begeleiding te bieden. Zo niet, dan denken we graag mee over een meer passende hulpaanbieder.