Werkteam begeleiding en zorg doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk proberen te werken, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht hebt over ons.

In eerste instantie is de begeleider de aangewezen persoon om het gesprek mee aan te gaan over de klacht zodat u samen met de begeleider tot een oplossing kunt komen. Komen jullie er samen niet uit, dan kan een klacht ingediend worden bij ons. We hebben een klachtencommissie in het leven geroepen, bestaande uit twee externe leden, waar u terecht kunt met uw klacht.

Ongeachte de aard van uw klacht, zorgt de klachtencommissie voor een onafhankelijke afhandeling van uw klacht.

Klachten worden zo snel mogelijk in behandeling genomen, in ieder geval binnen vijf werkdagen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het streven is om een klacht binnen 6 weken af te handelen.

De klachten worden geregistreerd en geanalyseerd en indien mogelijk worden er verbetermaatregelen geformuleerd. Klachten worden bewaard tot 5 jaar na het afhandelen van de klacht.

De klachten gebruiken wij als input voor de jaarlijkse organisatiebeoordeling zodat wij onze diensten blijven verbeteren.

Stuur uw klacht naar de klachtencommissie via deze e-mail: klachtencommissie.wtbz@gmail.com