Voor wie

Werkteam begeleiding en zorg biedt ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en verpleging en verzorging aan volwassenen vanaf 18 jaar.

Iedere burger van in en rondom Den Haag kan bij ons terecht met zijn/haar hulpvragen. Wij richten ons niet op één bepaalde doelgroep en bieden juist zoveel mogelijk de begeleiding waar mensen behoefte aan hebben. Bij Werkteam begeleiding en zorg denken we meer in mens met hulpvraag en (mogelijke) oplossingen.

Wij vinden dat mensen zich op hun gemak kunnen voelen bij ons, en dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Wij doen, tijdens het begeleidingstraject, daarom er alles aan om mensen tot rust en ontspanning te laten komen zodat we, samen met de cliënt, kunnen werken aan de beoogde doelen die onze cliënt graag wil zien in zijn/haar leven.

Uitsluitingscriteria

Werkteam begeleiding en zorg wil aan haar cliënten en belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en dienstverlening zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen. Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

 • Jeugdigen (<18 jaar)
 • Cliënten waarbij sprake is van een meervoudige handicap
 • Cliënten waarbij sprake is van ernstige agressieproblematiek
 • Cliënten waarbij vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of begeleiding

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Werkteam begeleiding en zorg worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

 

Hierbij paar voorbeelden van vragen waarmee wij u kunnen helpen.

Begeleiding

Onze begeleiding richt zich op het verlichten en verhelpen van uw problematiek. Wij stimuleren uw zelfredzaamheid en bieden begeleiding bij gedragsproblemen of psychische stoornissen. We besteden veel aandacht aan het omgaan met de gevolgen van uw aandoening, of beperkingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen dat u in een sociaal isolement terecht komt. Dit kan door het versterken en ondersteunen van uw steunsysteem maar ook door u te begeleiden naar activiteiten van uw voorkeur. Tevens kunnen wij ook begeleiding bieden bij de medicatie-inname.

Huishoudelijke verzorging

Enkele voorbeelden van huishoudelijke verzorging die wij voor u of samen met u kunnen uitvoeren:

 • Stofzuigen
 • Bedden verschonen en opmaken
 • Ramen zemen
 • Sanitair en keuken schoonhouden
 • Kleding wassen en strijken
 • (Samen) boodschappen doen
 • Voorbereidingen voor het koken

Forensische zorg en begeleiding

Onze forensische begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive (terugvallen in delict gedrag) en het signaleren van risicogedrag. Enkele voorbeelden van forensische zorg en begeleiding zijn:

 • Deelnemen aan gesprekken met reclasseringsmedewerkers of cliënten
 • Begeleiding bieden naar en bij diverse afspraken
 • Toezicht houden op de medicamenteuze behandeling
 • Hanteren van toezicht op het nakomen van afspraken
 • Indien nodig 24-uurs bereikbaarheid en crisiscontacten

Verpleging

Enkele voorbeelden van verpleging die wij u kunnen bieden:

 • Verzorgen van wonden
 • Vervangen en verzorgen van diverse katheters
 • Geven van injecties
 • Verstrekken en toedienen van medicatie
 • Daarnaast geven wij voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, gezondheid, revalidatie, aanpassing van woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Persoonlijke verzorging

Enkele voorbeelden van persoonlijke verzorging die wij u kunnen bieden:

 • Hulp bij aan- en uitkleden
 • Wassen en douchen
 • Aan- en uittrekken van steunkousen
 • Hulp bij verplaatsen (met of zonder tillift)
 • Hulp bij het eten

Administratieve en financiële begeleiding

Enkele voorbeelden van administratieve en financiële begeleiding die wij u kunnen bieden:

 • Het op orde brengen en houden van uw administratie
 • Begeleiding bij het in kaart brengen van uw schuldenproblematiek
 • Betalingsregelingen afspreken met uw schuldeisers
 • Toeleiden naar vrijwillig budgetbeheer, of bewindvoering
 • Toeleiden naar schuldhulpverlening

Begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking

24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid voor cliënten in crisismomenten.

Ieder mens is uniek, u ook. Het kan zo zijn dat uw vraag er niet tussen staat. Neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken wat wij kunnen betekenen in uw situatie. Ons doel is om het leven weer fijner en waardevoller wordt voor iedereen die wij mogen ondersteunen. Wij kijken samen met u naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat u zo zelfstandig en gelukkig mogelijk kunt blijven wonen en leven. Alles gaat altijd in overleg met u.