Het team en werkmethode

We zijn weliswaar (formeel ) een startende organisatie, maar ons team is professioneel, en heeft jarenlang ervaring opgebouwd in de ambulante begeleiding en zorg. Daarnaast  beschikt ons bestuur en beheerder over ervaring in kwaliteitsmanagement. Deze combinatie van veldervaring en het managen maakt ons juist een sterke team dat elkaar aanvult, zodat professioneel, kwalitatief en adequaat te werk wordt gegaan.

 

De kracht van ons team zit hem ook in:

Kennis en kunde.  Onze netwerk in Den Haag en omgeving is groot. Zo komen wij makkelijk aan teamleden die specifieke kennis en kunde hebben. Deze kwaliteiten willen wij maximaal benutten. Door aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden van elke teamlid goed in elkaar te brengen, zorgen wij voor een duidelijke taakafbakening. Dit bevordert de efficiëntie van ons werk.

Rolverdeling. Zo probeert ons team waarin de teamrollen van coördinatoren, communicatieadviseurs en uitvoerders, vertegenwoordigd zijn, het beste te functioneren.

Leiderschap. Vanaf het begin is er een goede leider gekozen die de werkwijze van het team moet bewaken, en de kracht van elk teamlid zo goed mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen. Onze leiding straalt, wegens managementervaring en leeftijd, vooral kalmte, realisme en nuchterheid uit. Deze luistert geduldig naar anderen, en kan op het juiste moment de juiste beslissingen nemen.

Diversiteit. Homogeniteit is belangrijk, maar variëteit in het team is uiteindelijk een bepalende succesfactor. Zo proberen wij  juist de verschillen in ons team te benutten, en vanuit verschillende perspectieven kunnen beoordelen van vraagstukken. Wij vinden het belangrijk dat alle teamleden hun mening moeten kunnen geven.

Verschillende talen. Ons team (MBO'ers , HBO'ers en WO'ers ) communiceert, zowel onderling als naar buiten, en met cliënten in het Nederlands. Maar we kunnen, waar nodig, in verschillende talen (Engels, Frans, Arabisch, Berbers) communiceren met onze cliënten. We vinden het wel nodig dat er een hulpverlener is die de taal van de cliënt kan spreken, zodat de cliënt zelf het gesprek kan voeren.

Het kan soms ook nodig zijn dat een hulpverlener bekend is met de cultuur, achtergrond en overtuiging van de cliënt. Zo kan deze misschien wel beter begrijpen waar de cliënt tegen aanloopt en kan deze ook beter rekening houden met de mogelijke dillema’s die de cliënt ervaart. 

 

Hoe gaat het team te werk?

Onze ambulante begeleiders werken met het 8-fasenmodel. Deze model is een planmatige methode waarmee onze cliënten in de maatschappelijke zorg individueel worden begeleidt. De eigen kracht van cliënten staat centraal. Bij elk begeleidingsproces hanteren wij de volgende acht fasen: aanmelding, intake, opstart, analyse, planning, uitvoeren, evaluatie en uitstroom.

In de fasen 1 t/m 3  wordt de begeleiding gestart. Deze fasen zijn eenmalig bij elk begeleidingsproces.

De fasen 4 t/m 7  vormen het hart van de begeleiding. Deze fasen bieden een doorlopend proces van analyse, planning, uitvoering en evaluatie. 

Fase 8 Dit is de afsluiting van de begeleiding.

 

Deze methode ondersteunt ons team bij het plantmatig werken vanuit een krachtige visie, biedt meer structuur en samenhang in de begeleiding, meer inzicht in het begeleidingstraject. De methode werkt doelgericht en is gericht op betere samenwerking.

Met het toepassen van het 8-fasenmodel methode proberen wij onze cliënten adequate begeleiding bieden voor de hulp die zij vragen.