Hoera! HKZ-certificaat Kleine organisaties behaald in april 2023

Hard werken loont!  Na 10 maanden een HKZ certificaat.

Werkteam begeleiding en zorg is formeel opgericht in juni 2022. Met de bewustwording dat een kwaliteitsmanagementsysteem onmisbaar is in onze organisatie, is ons team afgelopen maanden keihard gewerkt om dit doel te behalen. 

Wij zijn met het kwaliteitsmanagementsysteem nu officieel gecertificeerd voor de HKZ norm kleine organisaties. Hier zijn we trots op!

Wij staan voor kwaliteit

Met dit HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bewijst én waarborgt Team begeleiding en zorg de kwaliteit van de geleverde zorg. Het werken volgens HKZ ondersteunt het continu verbeteren van processen en het beheren van risico’s. Dit alles om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze cliënten, medewerkers en alle andere belanghebbenden.

Dank voor resultaat

De directie is trots op deze mijlpaal, 10 maanden na oprichting, en bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat!